Wednesday, 25 April 2012

INVENTORI NILAI PEKERJAAN SIDEK

Inventori Nilai Pekerjaan Sidek merupakan inventori yang digunakan untuk mengenal pasti nilai-nilai yang dianggap penting oleh seseorang individu. Inventori ini mempunyai format jawapan skala likert iaitu
i.                   Sangat suka (ss)
ii.                 Suka (s)
iii.              Tidak pasti (tp)
iv.              Tidak suka (ts)
v.                 Sangat tidak suka (sts)
Gerak balas individu kepada item-item yang terkandung dalam ujian ini dikatakan dapat menerangkan nilai-nilai pekerjaan individu. Jom cuba inventori ini!!

No comments:

Post a Comment

THANKS FOR STOPPING BY ...